Project Description

Villa Korina je lokalni iznajmljivač apartmana koja se bavim turizmom već duži niz godina.
Za potrebe klijenta dizajnirali smo vizitke. S jedne strane stavili smo sliku kuće i potrebne kontakt informacije, dok je s druge strane korištena mapa.
Sve je postavljeno na sivoj podlozi, dok su plavi pravokutnici upotpunili izgled.